Επιστροφή στη φύση,
ο σίγουρος δρόμος της ανάπτυξης.

Στην αλυσίδα αξιών των Θερμοκηπίων Θράκης πρωταρχικό ρόλο παίζει το περιβάλλον. Προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί έτσι εξασφαλίζουμε την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων μας και επομένως είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των καταναλωτών.... Γιατί στο τέλος κάθε μέρας, έτσι νιώθουμε ότι επιβραβεύεται ο κόπος και η προσπάθειά μας.

Ορθές γεωργικές Πρακτικές

Mε την υδροπονία ως μία από τις πιο σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας. Και τη γεωθερμία ως μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που καλύπτει 100% τις ανάγκες των θερμοκηπίων σε θέρμανση.

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Με την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, τη δραστική μείωση χρήσης χημικών σκευασμάτων και την πιστοποιημένη ποιότητα των κηπευτικών σε κάθε στάδιο.

Χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα

Η εταιρεία μέσω της αντιστάθμισης επιτυγχάνει για την δραστηριότητά της μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Επιπλέον η φυσική διεργασία βάσει της οποίας λειτουργεί ένα θερμοκήπιο επιτυγχάνει απορροφήσεις διοξειδίου του άνθρακα.

Ορθολογική Διαχείριση υδάτινων πόρων

Γιατί με την υδροπονία γίνεται εξοικομόμηση νερού μέχρι και 60%. Επίσης, με την ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος επιτυγχάνεται επιπλεόν εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων.

Φυσικός τρόπος επικονίασης

Με τη χρήση βομβίνων για τη γονιμοποίηση των φυτών που εξασφαλίζει τέλεια ποιότητα των καρπών με μηδενική εφαρμογή ορμονών. Πρόκειται για μια αξιόπιστη λύση, κάτω ακόμα και από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων

Καθώς τα φυτικά υπολείμματα δεν καίγονται, ούτε απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά διατίθενται σε τοπικούς κτηνοτρόφους για συμπληρωματική τροφή.


≈ Μηδενικές εκπομπές CO2

Μελετώντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του κάθε προϊόντος μας ξεχωριστά, καταλαβαίνουμε καλύτερα τη σημασία της σωστής διαχείρισης των πόρων μας, αφυπνίζουμε τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές μας, ενώ διαρκώς βελτιωνόμαστε.

Για αυτό τον λόγο, προχωρήσαμε σε εκπόνηση μελέτης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης EPD* (Environmental Product Declaration), μια επικυρωμένη δήλωση που γνωστοποιεί με διαφάνεια τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο οποιουδήποτε προϊόντος ή υλικού κατά τη διάρκεια της ζωής του, μέσω μετρήσιμων, αξιόπιστων και συγκρίσιμων περιβαλλοντικών δεικτών.

*Οι μελέτες EPD αναπτύχθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14025 και βάσει μελέτης της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment - LCA) που εκπονήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας μας, κατά τα πρότυπα ISO 14040 και ISO 14044.

Τα EPD και τα LCA επαληθεύτηκαν από ανεξάρτητο διαπιστευμένο επαληθευτή και δημοσιεύθηκαν στο πλέον ευρέως διαδεδομένο EPD Πρόγραμμα ( International EPD System).

Με την διαφάνεια και αξιοπιστία που παρέχει η εξωτερική Επαλήθευση της EMI-CERT, αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι επιδιώκουμε τον έλεγχο και την επιβεβαίωση από ανεξάρτητο Φορέα, της αποτελεσματικότητας και προόδου των μετρήσεων και ενεργειών μας, στην πορεία μας για την επίτευξη της Κλιματικής Ουδετερότητας (carbon neutral).

Η παρακάτω συγκριτική ανάλυση αποτελεί για εμάς ένα ισχυρό εργαλείο ελέγχου, κατανόησης και διαρκούς βελτίωσης των επιπτώσεων των προϊόντων μας στην υπερθέρμανση του πλανήτη (global warming).